Four Element Ritual
Treatment

Four element ritual treatment

Upplägget i denna behandling är 2 heldagar med tid mellan 9.00 – 16.00 för grundutbildning i behandlingsmetoden. 

Frukt & fika ingår.

I utbildningen är dagarna uppdelade med en del teori där vi går igenom hur behandlingen ska utföras och vilka produkter som ingår. Vi lär ut hur du i denna unika behandlingsritual planlägger behandlingen och ger dig råd om vilka produkter du använder för de olika elementen. 

Det är välkänt inom den ayuervediska läran att det inte bara är den fysiska kroppen som behöver vara i balans, utan även våra sinnen och själ.

Tron på att livet består av de fyra elementen

JORD – VATTEN – VIND – ELD

är en viktig del i läran.

Var och en av oss människor har sitt eget element. När elementet vi tillhör är i balans kommer vår kropp & själ också att finna harmoni och styrka.

Vi ger dig inspiration att skapa en avkopplande behandlingsritual med syfte att balansera kroppen, stärka och återskapa kraften i våra fem sinnen 

SYN – SMAK – HÖRSEL – LUKT – KÄNSEL.

Four element behandlingen skapar upp de bästa förutsättningarna individuellt inom din klients eget element.

I den praktiska delen får du först en genomgång/visning av hur behandlingen ska utföras och sedan finns det tid för att både öva på att ge och att själv få enbehandling.