Funktionell Medicinsk Meditation & Yoga

Funktionell Medicinsk Meditation/Yoga är en lugn och terapeutisk form av kundaliniyoga som integrerar modern vetenskaplig forskning om yoga och meditation med tusenårig yogisk energimässig kunskap. Det är den medicinska formen av yoga som används inom funktionsmedicinen.

Yogan omfattar andningsträning, avslappning, meditation och mjuka yogarörelser som utförs sittande, liggande och stående på mjuka ullmattor.

Tre olika former av meditiation där vi går igenom vilken som är lämpligast för dig

75 min 995:-